SSS1

 

 

Tempoh : 3 Bulan

Modul Kursus

  • Perwatakan dan kepimpinan
  • Menangani pekerja, menangani kekangan dari aspek perbezaan bahasa
  • Memahami perwatakan
  •  Motivasi dan latihan
  •  Memupuk nilai kemanusiaan
  •  Memahami orang lain

 

Persijilan daripada Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia (JKKP)