Schedule-Waste-management-SWM_V2

Tempoh : 5 Hari

Modul Pembelajaran

  • Gambaran Pengurusan Sisa Berjadual
  • Identifikasi, klasifikasi dan bahan buangan berjadual
  • Perundangan dan polisi
  • Penyimpanan, Pembungkusan dan penglabelan
  • Kemudahan dan prosedur perlesenan
  • Pilihan pelupusan dan teknologi rawatan
  • Konvensyen antarabangsa
  • Kualiti alam sekitar
  • Perekodan dan laporan

 

Persijilan: Jabatan Alam Sekitar Malaysia (JAS)