SHO

Tempoh : 3 Bulan

Modul Kursus

  • Pengurusan dan Perundangan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
  • Kesihatan Pekerjaan
  • Keselamatan Pekerjaan
  • Modul-modul lain berkaitan

 

Persijilan: Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia